21

 

"Byla tu kdysi taková kovová destička," povídá kostelník, "ale kdoví, kam se poděla. A bylo na ní napsáno: