22

 

"Postoj čtenáři, a uvažuj, co i tobě se jednou přihodí. Kdož ví, jak brzo i ty a všickni, kdož to čtete, pokrmem červů se stanete a zetlíte."