20

 

...nad křížem visel ještě v roce 1938 cár zpuchřelé látky s nápisem: Zde jsme ó Pane, čekajíce hlasu tvého...