13

 

I v této rokli jsou puklinové jeskyně, později ještě vymílané vodou