12

 

...další příčná rokle ho rozděluje na dva úseky o délce 13 a 41m