14

 

Dodatečné zpevnění zvětralé skalní stěny pod základy horní budovy