24

 

…avšak nedaleká rokle Dušno možná skrývá „poklady“ dodnes…