25

 

…někde v těchto místech byla v dubnu roku 1945 vykopána skupinou 26 mladých důstojníků ženijní školy SS tzv. Frankova štola. Do ní byly ukryty materiály z archivu říšského protektora, archiv K. H. Franka, denní záznamy pražského Gestapa a další dokumenty…