23

 

V šachtách starých dolů dnes již žádné zlato nenajdete…