22

 

Zamřížován je i další vstup do dolu pod hradbami