21

 

...sklepy a štoly jsou chráněny jako památka a slouží jako zimoviště netopýrů