08

 

Z horní místnosti zase vedou zazděné chodbičky - pravděpodobně průkopy do sousedních sklepů, kudy se potrubím rozváděla voda od Strážovské studny