07

 

V nejnižší místnosti je ještě schodiště do prohlubně ledárny nebo vodní jímky