25

 

...v jednom bunkru bylo tedy 200 000 litrů. A k hašení tu byla jedna bedna s pískem