24

 

...každá nádrž obsahovala 50 000 litrů paliva...