23

 

...i zdvojené ovládání elektrického oplocení (ten mohl být napájen z podzemního vysokonapěťového kabelu, nebo ze záložního VN zdroje poháněného dieselagregátem)