22

 

...můžeme najít kromě klasických měřících přístrojů...