15

 

...čtyři přístupové štoly (A-D) měly ústit do dvou 280m dlouhých sálů o profilu 12x8m...