14

 

Ve štole je patrná snaha na rozšíření chodby pro potřeby válečné výroby...