21

 

…bylo to prý finančně dost náročné (Zdroj: A-report č.22/2002)