20

 

…a armáda musela tzv. „skládku popela a odpadu ve sklepení“ odstranit…