23

 

Po žebříku je možno vystoupit k reviznímu otvoru nádrže...
/foto Otakar Pilz/