22

 

...se stlačeným kysličníkem uhličitým
/foto Otakar Pilz/