10

 

Kmenové stoky se sbíhaly v budově čistírny odpadních vod v Bubenči...