09

 

Lindleyova kanalizace je tvořena více než 500 kilometrů dlouhou sítí dodnes funkčních stok