19

 

...na jiném místě je pěkná ukázka mimoúrovňového křížení chodeb