18

 

Jedna ze slepých odboček, na čelbě je dobře patrný postup při ražení chodeb...