04

 

Vytesanou rokli bylo možno na dvou místech uzavřít dřevěnou hrází...