03

 

...o několik metrů dál jsou už stopy po tesání jasně patrné