06

 

…zde je dno komory proudem nejvíce prohloubeno