05

 

Těsně nad jezem odbočuje chodba k povrchovému korytu náhonu…