14

 

Přívoz v Srbsku - dřívějším Karlově Týně. Na skále úplně vlevo jsou patrné stožáry lanové dráhy z lomu na Chlumu