02

 

Přejezdy nad budovami jsou chráněny drátěnou sítí