Ralsko

 

Fotografoval Laco Lahoda. Fotografie jiných autorů jsou označeny. Fotogalerie budou průběžně doplňovány. Některé významné podzemní objekty nebudou z důvodu ochrany vůbec jmenovány a zobrazovány. U některých objektů je ze stejného důvodu pozměněn jejich název nebo lokalizace

název

text

fotogalerie

První průzkumy po odchodu sovětských vojsk Opuštěná a vysídlená krajina, betonové bunkry, rozstřílené ruiny domů. Husté lesy, písečné pouště, bludiště skalních měst, bažiny. Ohořelé vraky vozidel, protitankové zátarasy, rezavé ostnaté dráty, nevybuchlá munice… Ne nejsme v Afghánistánu ani v bývalé Jugoslávii – jsme přesně 59 kilometrů na sever od pražského Václavského náměstí, ve středu bývalého vojenského prostoru Ralsko. Uprostřed 250 čtverečních kilometrů zvláštní krajiny…
Letiště Hradčany Bývalé vojenské letiště s přistávací dráhou dlouhou 2800m. Původně travnaté letiště naší prvorepublikové armády bylo přebudováno Luftwafe a koncem války na něm bylo mnoho poničených strojů (bombardování spojenci 16.4. a 29.4.45). Za Rusů zde sídlil 236.stíhací bombardovací letecký pluk a část 131.smíšené letecké divize. Bylo zde asi 44 stíhaček MIG-21 a nezjištěný počet vrtulníků MI-24. Natáčel se zde film Stalingrad a Tmavomodrý svět...
Objekt JAVOR pro uložení jaderné munice Je tvořen dvěma nezávislými podzemními sklady, postavenými v roce 1966 na základě tajné dohody představitelů Varšavské smlouvy o výstavbě speciálních objektů pro uložení jaderné munice na území ČSSR. V roce 1968 je převzala speciální jednotka SA podřízená Moskvě. Zástupci naší armády, ale ani Střední skupiny sovětských vojsk neměli do skladů přístup! Předpokládalo se, že zde budou uloženy jaderné hlavice pro rakety R-170 (SCUD A) a R-300 (SCUD B) případně SS-23 a FROG 7, které byly rozmístěny na různých místech československa jak v ruských tak i československých raketových brigádách. Rusové sklady vyklidili už v roce 1990 v první etapě stahování vojsk z bývalé ČSSR. Dnes jsou zcela vyrabovány a vstupy zavezeny zeminou...
To, že zde byly jaderné zbraně skutečně uloženy přiznal v jakémsi rozhovoru v roce 2007 v Moskvě gen.Vorobjov (býv.velitel střední skupiny vojsk v ČSSR) a zcela nedávno to v jiném rozhovoru potvrdil i gen.Vacek...
Ještě před zničením skladů jsme zde stihli natočit hraný dokument Ralsko - jaderné sklady, který je ke stažení ve webové kvalitě na webu firemnividea
Oblast Kuřivody Sídlo starosty, pyrotechnika a komunita Volyňských Čechů. Mnohé opuštěné vojenské sklady. Téměř zničená vesnice se dnes stala správním centrem oblasti. Za Rusů sídlo 5.protiletadlové raketové brigády, jejíž hlavní odpalovací plocha byla na Jezové Hoře...
Oblast Hvězdov a Svébořice Opuštěná vojenská městečka, objekty byly střeženy armádou až do r. 1997, zbytky voj. objektů a motostřeleckých střelnic s pohyblivými terči. Některé objekty dosud patří armádě. Nová výstavba a osídlení na Hvězdově. Ve zdejší posádce sídlila 442.raketová brigáda Střední skupiny sovětských vojsk v jejíž výzbroji byly prostředky jaderného napadení. Základní výzbroj svazku tvořilo 18 raketových kompletů taktického dosahu R-70 TOČKA (SS-21)...
Oblast Jablonec Městečko zvané též Jablonečko - opuštěné město po příslušnících sovětské armády, téměř zachovalé do roku 2000 kdy začalo jeho bourání. Jižně od něho na kopci opuštěné rozsáhlé garáže raketových tahačů a tanků. Nedaleko oplocená dopadová plocha letecké střelnice - nebezpečí nálezu nevybuchlé munice! Natáčely se zde filmy o válce v Jugoslávii...
Borečské polesí Hluboké lesy s občasnými pozůstatky těžby železné rudy. Uprostřed objekt tzv.polygonu. Zde probíhaly zkoušky různých druhů munice (včetně střel s pláštěm z ochuzeného uranu), pokusy s pohonem raket, řezáním vodním paprskem, zahraničním vojenským materiálem a pokusy na zvířatech. Je zde i oplocený objekt se spalovnou, do objektu je vstup bez prostředků individuální ochrany zakázán...
Hradčanské stěny Chráněné pískovcové město, součást tzv.Kummerského pohoří. Pozůstatky po těžbě železných rud, vzácná květena. Významné převisy, skalní brána, vojenské cesty a šance z poloviny 18.století. Horolezecké terény. V západní části je oplocená a nepřístupná obora...
Řeka Ploučnice Jedna z nejromantičtějších řek v Severních Čechách, vodácká obtížnost ZWC je mnohdy ztížena slepými rameny a popadanými stromy. Do oblasti vtéká známou Průrvou Ploučnice pod hradem Ralsko, protéká Mimoní, pokračuje kolem letiště a v oblasti mezi Hradčanskými stěnami a Borečským polesím tvoří komplikované meandry, kde se občas obrací o více než 180 stupňů. Dříve ji překračovalo množství vojenských mostů a lávek...
Střelnice Židlov Největší tanková střelnice v prostoru v místě býv. vesnice Židlov. Na Zadním vrchu býval bunkr policejního pyrotechnika. Trhací jáma na likvidaci nalezených výbušnin byla v roce 2001 přesunuta k uzavřené asfaltové silničce uprostřed plání. Celý prostor Židlova a okolí je od r. 2000 oplocen (3790 ha), průjezd zůstal zachován díky roštovým mostům přes které zvěř nepřejde – vjezd motorovým vozidlům zakázán, chodci a cyklisté mohou kromě pěti mostů používat množství žebříkových přelezů. Natáčel se zde film Stalingrad a Poslední přesun...
Střelnice Bělá Obrovská plocha pod hradem Bezděz. Na jejím jižním okraji u Obecního dolu jsou řídící věže střelnice, odtud na východ v údolí říčky Bělá je nedávno opuštěné vojenské městečko. Dopadová plocha uprostřed střelnice u Vrchbělské rokle se nazývá Spálený les...
Oblast Strážov Zbytky vesnice a dávného strážiště kupecké stezky. Množství sklepů i dvoupatrových, v okolí vsi systémy zákopů a zemljanek. Plocha vsi měla být základnou pro odpalování mobilních raket SCUD [dolet až ke střelnicím v Baltském moři]. Stával zde valdštejnský zámeček, kde slavil v roce 1935 narozeniny Konrád Henlein. V korunách stromů v okolí vsi dosud zavěšeny tabulky se seznamy sovětských vojáků...
Okolí hradů Děvín a Stohánek Děvín - zřícenina původně královského hradu z r. 1250, nikdy nebyl dobyt, ale od 17.stol. začal pustnout. V 16. stol. se zde začala těžit jílová železná ruda. Zachovány dva vstupy do štol pod hradbami a další vchod ve sklepení hradu. Stohánek - zbytky hradu na osamocené skále postaveného 1431 a 1441 zničeného, v 18.stol. byl obýván poustevníkem, který zde vytesal výklenky křížové cesty. Hrad přístupný strmým schodištěm, nahoře zachováno jedno sklepení a zbytky vytesaných místností. V okolí známý Sochorův pomník, pískovcové skály, hluboké lesy, pozůstatky několika vesnic a zbytky vojenských objektů...
Okolí hradu Ralsko Ralsko je volně přístupná zřícenina dávného strážního hradu s trochu nejasnou minulostí. Z vrcholu je překrásný výhled na krajinu bývalého vojenského prostoru, Lužické a Jizerské hory, Bezděz, Ještěd a mnohem dál. Pod hradem protéká řeka Ploučnice známou Průrvou. V okolí se kdysi těžilo železo a dnes tu probíhá dlouhodobá likvidace pozůstatků po chemické těžbě uranu...
Stát Osamělé Hvězdy Soukromý pozemek, stylová občerstvovací stanice s parkovištěm na břehu Hradčanského rybníka. Vlastní banka a kancelář Šerifa. Místo k uvazování koní. Zoologická zahrada s místní faunou - divočáci, lišky, srnky, kuny, sovy aj. Jsou tu i dva mývalové. Ideální základna k cyklistickým výletům do bývalého vojenského prostoru. Výborné koupání...
Město Mimoň Město z roku 1505 - dříve zvané Niemes, na prastaré kupecké stezce z Prahy do Žitavy. Farní kostel sv. Petra a Pavla, kaple Božího hrobu, staré dřevěné domky. Množství tesaných podzemních sklepů. Vlakové a autobusové spojení, možnost ubytování. Stránky města Mimoň
OFF-ROAD CMA spolu se státem Osamělé hvězdy pořádala začátkem 90-tých let tři srazy terénních a vojenských vozidel v prostoru bývalých tankodromů. Dnes je možno do prostoru vjíždět vozidly jen na zvláštní povolení Vojenských lesů...
Malby a nápisy SA Celonástěnné malby, politická výzdoba, bezpečnostní upozornění, návody a jiné úchvatné sovětské popisky nafocené převážně v Ralsku v letech 1991-2006. Foto M+P Němcovi a Laco Lahoda...
Ruiny Beze slov...
Podzemní úkryty a záložní velitelská stanoviště Většina z bojových vojenských útvarů v Ralsku měla svá záložní velitelství. Mnohdy jednoduché a slabě opevněné podzemní stavby však byly naprosto funkční. Obvykle se nacházely ve vzdálenosti do 1km od původních stanovišť...
Snímky jsou převážně z roku 2005-6