59

 

Na stěnách 17m hluboké dobývky zůstaly slabé vrstvy netěženého limonitu