54

 

Na vrcholu Schachtensteinu nedaleko D́vína...