43

 

Nahoře stával dřevěný hrad, zbyl po něm jenom tesaný sklep. Další výklenky tu vytesali až pozdější poustevníci