32

 

...původní dno bylo o půl metru hlouběji. I tady už někdo hledal poklady