19

 

...propojené úzkým průlezem. Také je tu vstup do další štoly železnorudného dolu