11

 

...ve kterém je vstup do vytesané místnůstky strážiště dávné kupecké stezky...