27

 

...je vlastně vytesaným skalním posedem se dvěma střílnami