19

 

...kdy bránily několik zdejších údolí před průchodem cizích vojsk