16

 

...jiné se zase postupující těžbou dřeva objevují v plné kráse