11

 

Vytesané komory s mysliveckými střílnami vysoko ve skalách. Později tu sedávaly ruské hlídky