10

 

...přímo u ní, pod Hradovým vrchem, jsou zbytky letního tábora...