05

 

...byla tu rozlehlá základna; množství kanceláří, jídelna, garáže, opravny, velká vodárna...