60

 

Oba objekty jaderných skladů v Ralsku jsou již zcela zdevastované a zasypané. Obdobně dopadly i sklady v Červeném Újezdu u Bíliny. Ani v Polsku a v bývalém Východním Německu - kde byly postaveny zcela shodné sklady - se žádné z nich v původním stavu nedochovaly. V celé střední Evropě tedy zbývá poslední zachovalý sklad jaderné munice - ve správě armády ČR...