51

 

3D - průlezem v podlaze se po žebříku sestupovalo k podlaze manipulačního sálu