39

 

Bunkr přímé obrany prvního skladu, v pozadí zarůstající manipulační plocha, ze které byly už před lety vytrhány panely (2005)