27

 

...které pojížděly vysoko nahoře, pod stropem sálu (nosnost 3,5 tuny)